nazwa: NAGRODA PREZYDENTA BYDGOSZCZY

opis:

laureaci: Rafał Bilicki, Wioleta Górska-Nowik, Agnieszka Hanyżewska, Mateusz Łasowski, Jacek Małachowski, Marek Napierała, Nadia Nowik, Joanna Puzio, Andrzej Stróż, Paweł Sztarbowski, Małgorzata Wirkowska